RESISBARNA 2011 - 4A. CARRERA - HOT SLOT 13-14 MAYO 2011
                   
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA RELACIÓN LLANTAS D LLANTAS T TRENCILLAS
1 PUNT SLOT-2 Nissan 390R Reprotec 10 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 HSR
2 SLOT'N'ROL Nissan 390R Reprotec 18 Sloting Slot.it 12_30 Scaleauto 14.8 Scaleauto 15.8 MB
3 HOT SLOT 1 Nissan 390R Reprotec 25 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Scaleauto 15.8 MB
4 PUNT SLOT-4 Nissan 390R Reprotec 1 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 MB
5 SLOTMANIA Porsche Kremer CK8 STP Avant SLot 8 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 HSR
6 TICTACSLOT Corvette C6R NSR 35 NSR NSR 12_30 Sloting 14.9 Sloting 15.9 Sloting Plus
7 HOT SLOT-LOS FAMOSOS Nissan 390R Reprotec 15 MB Slot.it 12_30 Scaleauto 14.8 Scaleauto 15.8 Sloting Plus
8 SLOTMANIA-MOMO Porsche Kremer CK8 STP Avant SLot 48 MB Slot.it 12_30 Scaleauto 14.8 Scaleauto 15.8 MB
9 PUNT SLOT Nissan 390R Reprotec 41 Slot.it Slot.it 12_30 Scaleauto 14.8 Slot.it 15.8 HSR
10 GASS-SLOTING PLUS Nissan 390R Reprotec 27 Sloting Sloting 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 Sloting Plus
11 CRIC CRAC SPORT Porsche Kremer CK8 STP Avant SLot 2 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 MB
12 PUNT SLOT-3 Reynard 2 KQ Sloting Plus 17 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 MB
13 EL SOT-MOTOR A LA SANG Porsche Kremer CK8 STP Avant SLot 20 Avant Slot.it 12_30 Sloting 14.9 Sloting 15.9 MB
14 EL SOT Nissan 390R Reprotec 50 Sloting Slot.it 12_30 Slot.it 15.8 Slot.it 15.8 MB
15 STP RACING Reynard 2 KQ Sloting Plus 36 Sloting Sloting 12_30 Sloting 14.9 Scaleauto 15.8 SCX
16 WILDCAR-SLOT Nissan 390R Reprotec 23 Sloting Slot.it 12_30 Avant 14.5 Slot.it 15.8 MB
17 EL SOT-RACING LIVE AFICIO 06 Porsche Kremer CK8 STP Avant SLot 12 MB Slot.it 12_30 Scaleauto 14.8 Slot.it 15.8 Sloting Plus
18 STP Reynard 2 KQ Sloting Plus 5 Slot.it Slot.it 12_30 Slot.it 15.8 Sloting 15.9 MB
19 GRUP SLOTMANIA.NET Nissan 390R Reprotec 26 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.9 Slot.it 15.8 MB
20 HOT SLOT 2 Nissan 390R Reprotec 30 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.5 HSR 15.9 MB
21 SENNA SLOT Dallara DP Sideways-Racer 7 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 HSR
22 ALOY SHOP COMPETICIO Radical SR-9 Scaleauto 42 Slot.it Slot.it 10_24 Sloting 14.5 Sloting 15.9 MB
23 POLONIA RACING Porsche Kremer CK8 STP Avant SLot 33 Slot.it Slot.it 12_30 Avant 14.5 Slot.it 15.8 MB
24 EL SOT-ALPINA TNT Riley MK XX Sideways-Racer 19 Slot.it Slot.it 12_30 Slot.it 15.8 Slot.it 15.8 MB
25 BSR Nissan 390R Reprotec 21 MB Slot.it 12_30 Slot.it 15.8 Slot.it 15.8 HSR
26 PUNT SLOT-6 Nissan 390R Reprotec 9 MB Slot.it 12_30 Avant 14.5 Scaleauto 15.8 MB
27 GASCLAVAT-NAVARRO Nissan 390R Reprotec 11 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 HSR
28 PUNT SLOT-5 Nissan 390R Reprotec 13 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 MB
29 GASCLAVAT-6997 Riley MK XX Sideways-Racer 16 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 Sloting Plus
30 TRS TEAM Nissan 390R Reprotec 22 Slot.it Sloting 12_30 Scaleauto 14.8 Sloting 15.9 MB
31 GASCLAVAT-CHUCHITEAM Nissan 390R Reprotec 39 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.9 Sloting 15.9 MB
32 BSR GASOIL Nissan 390R Reprotec 32 MB Slot.it 12_30 Scaleauto 14.8 Sloting 15.9 MB