RESISBARNA 2011 - 3A. CARRERA - STP SISCUSLOT A PUNT - 18 Y 19 MARZO 2011
                     
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA RELACIÓN LLANTAS D LLANTAS T PESO C. TRENCILLAS
1 SLOTMANIA Ferrari F40 Slot.it 40 MB Scaleauto 12_30 Sloting 14.9 Slot.it 15.8 16.4 MB
2 STP RACING Nissan 390R Reprotec 15 MB Slot.it 12_30 HSR 15 Sloting 15.9 15.8 MB
3 CRIC CRAC SPORT Dallara DP Sideways-Racer 7 MB Slot.it 12_30 Avant 14.5 Slot.it 15.8 14.5 MB
4 EL SOT-RACING LIVE AFICIO 06 Nissan 390R Reprotec 48 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 15.7 Sloting Plus
5 ALOY SHOP COMPETICIO Nissan 390R Reprotec 29 MB MB 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 15.5 HSR
6 EL SOT-MOTOR A LA SANG Riley MK XX Sideways-Racer 36 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 15.1 MB
7 GASS-SLOTING PLUS Reynard 2 KQ Sloting Plus 26 Sloting Sloting 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 12.6 Sloting Plus
8 SLOTMANIA-MOMO Riley MK XX Sideways-Racer 6 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 16.0 MB
9 POLONIA RACING Nissan 390R Reprotec 44 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 16.2 MB
10 SLOT'N'ROL Reynard 2 KQ Sloting Plus 34 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Scaleauto 15.8 12.5 MB
11 SENNA SLOT Reynard 2 KQ Sloting Plus 46 Slot.it Slot.it 12_30 Slot.it 15.8 Sloting 15.9 12.6 MB
12 STP RACE Nissan 390R Reprotec 12 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 17.2 MB
13 CRIC CRAC TEAM Riley MK XX Sideways-Racer 1 Slot.it Slot.it 12_30 Scaleauto 14.8 NSR 15.9 16.4 HSR
14 EL SOT Nissan 390R Reprotec 27 Sloting Sloting 12_30 Slot.it 15.8 Slot.it 15.8 15.6 HSR
15 PUNT SLOT Reynard 2 KQ Sloting Plus 16 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 12.6 MB
16 STP MARIACHIS Nissan 390R Reprotec 22 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.9 Sloting 15.9 16.3 MB
17 PUNT SLOT-4 Nissan 390R Slot.it 33 Sloting Sloting 12_30 Sloting 14.9 Sloting 15.9 18.4 MB
18 STP LA SAGRERA Nissan 390R Reprotec 8 Slot.it Slot.it 12_30 HSR 15 Sloting 15.9 15.6 MB
19 PUNT SLOT-3 Reynard 2 KQ Sloting Plus 5 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 12.6 MB
20 HOT SLOT 1 Nissan 390R Reprotec 25 Sloting Sloting 12_30 Sloting 14.9 Slot.it 15.8 15.6 MB
21 STP 2 Riley MK XX Sideways-Racer 20 Sloting Sloting 12_30 HSR 15 HSR 16 16.0 MB
22 TICTACSLOT Radical SR-9 Scaleauto 17 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 17.2 14.5 Sloting Plus
23 PUNT SLOT-2 Riley MK XX Sideways-Racer 2 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 16.2 MB
24 HOT SLOT 2 Nissan 390R Reprotec 3 Sloting Sloting 12_30 HSR 15 Avant 16.5 15.8 MB
25 STP PROSPER Nissan 390R Reprotec 23 MB Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Scaleauto 15.8 15.2 MB
26 WILDCAR-SLOT Nissan 390R Reprotec 39 Sloting Slot.it 12_30 Sloting 14.9 Slot.it 15.8 16.6 MB
27 PUNT SLOT-5 Nissan 390R Reprotec 24 Sloting MB 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 16.2 MB
28 BSR GASOIL Nissan 390R Reprotec 10 MB MB 12_30 Scaleauto 14.8 Sloting 15.9 15.7 MB
29 BSR Nissan 390R Reprotec 9 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.9 Sloting 15.9 16.4 MB
30 GRUP SLOTMANIA.NET Nissan 390R Reprotec 18 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.9 Scaleauto 15.8 16.5 MB
31 STP VSR Nissan 390R Reprotec 31 Sloting Sloting 12_30 Sloting 14.5 Sloting 15.9 15.4 MB
32 GASCLAVAT-6997 Reynard 2 KQ Sloting Plus 13 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 12.5 MB
33 BSR SLOT Nissan 390R Reprotec 11 Sloting Sloting 12_30 Scaleauto 14.8 Scaleauto 15.8 16.2 MB
34 GASCLAVAT-CHUCHITEAM Nissan 390R Reprotec 30 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Slot.it 15.8 15.3 HSR
35 SLOT'N'ROL 1 Nissan 390R Reprotec 21 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting 14.5 Scaleauto 15.8 16.1 HSR
36 GASCLAVAT-NAVARRO Porsche 977 NSR 49 NSR NSR 12_30 Sloting 14.9 Sloting 16.5 16.8 HSR
37 STP PIRATAS Mosler MT900 Ninco 14 Sloting Slot.it 12_30 HSR 15 HSR 16.5 24.1 MB
38 GASCLAVAT-6 Nissan 390R Reprotec 19 Sloting Sloting 12_30 Sloting 14.9 Sloting 15.9 17.1 MB