hotslot
RESISBARNA 2014 - 2A. CARRERA - HOT SLOT -  28 FEB - 01 MAR 2014
                         
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA REL LLANTAS D LLANTAS T PESO C. TRENC. SUSP. OBS. VERIFICACIÓN
1 HOT SLOT Radical SR-9 Scaleauto 38 MB Slot Scaleauto 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,2X10 MG 15,05 MB Slot 0  
2 HOT SLOT-3 Radical SR-9 Scaleauto 5 Slot.it Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,2X10 MG 15,00 MB Slot 0 ANCHURA EJE
3 SLOTMANIA-MOMO BMW V12 LMR Arrow Slot 9 Slot.it Ninco 10_24 Scaleauto 14,8X8 MG Sloting Plus 15,9X10 MG 15,09 MB Slot 0-0-M  
4 EL SOT-FU Radical SR-9 Scaleauto 30 Slot.it Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,4X5 NY Slot.it 16,5X10 MG 15,08 MB Slot 0-0-M  
5 HOT SLOT-TEAMBUS Radical SR-9 Scaleauto 16 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,5X8,5 15,00 MB Slot 0  
6 HOT SLOT-69 Radical SR-9 Scaleauto 14 Slot.it Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,2X10 MG 15,44 MB Slot 0  
7 POLONIA RACING Radical SR-9 Scaleauto 25 Slot.it Slot.it 10_24 Scaleauto 14,8X8 MG Slot.it 15,8X8 AL 15,27 MB Slot 0-0-M  
8 SENNA SLOT Radical SR-9 Scaleauto 1 MB Slot Slot.it 10_24 Scaleauto 14,8X8 MG Scaleauto 15,9X10 MG 15,18 Scaleauto 0-0-I  
9 RACING LIVE ALPINA Radical SR-9 Scaleauto 3 Slot.it Slot.it 10_24 Sloting Plus 15,0X8 MG Sloting Plus 15,9X8,5 MG 15,05 MB Slot 0-0-M  
10 ESCUDERIA SLOT GRACIA Radical SR-9 Scaleauto 37 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,2X10 MG 15,15 MB Slot 0 PESO
11 EL SOT-RACE Radical SR-9 Scaleauto 17 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 15,0X8 MG Black Arrow 15,9X10 MG 15,10 MB Slot 0-0-M  
12 EL SOT-MANNSCHAFT Radical SR-9 Scaleauto 27 MB Slot Hobby Slot 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Slot.it 15,8X8,5 AL 15,00 MB Slot 0-0-M  
13 HOT SLOT-OJ Radical SR-9 Scaleauto 20 Slot.it Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,5X10 MG 15,00 MB Slot 0 PESO
14 STP-RACING Radical SR-9 Scaleauto 22 Slot.it Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Scaleauto 15,8X8 MG 15,06 MB Slot 0-0-M  
15 GRUP SLOTMANIA Toyota GT-One Scaleauto 19 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Slot.it 15,8X10 AL 15,06 MB Slot 0-0-M LLANTAS TRA, TAPACUBOS
16 EL SOT-5 Lola B09/60 Slot.it 13 MB Slot Slot.it 10_24 Scaleauto 14,8X8 MG Scaleauto 16,5X8,5 15,43 Scaleauto 0-0-M  
17 ESCUDERIA CRONO-1 Radical SR-9 Scaleauto 10 MB Slot Slot.it 10_24 Slot.it 15,8X8 PL Slot.it 15,8X8 MG 15,03 Scaleauto 0  
18 TRS TEAM Radical SR-9 Scaleauto 11 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 15,9X10 MG 15,00 MB Slot 0-0-M  
19 GASCLAVAT-NAVARRO Audi R8C Slot.it 40 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Scaleauto 15,8X8 MG 17,45 MB Slot 0-0-M  
20 EL SOT-4 Lola B09/60 Slot.it 15 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 15,9X10 Sloting Plus 16,2X8 MG 15,54 MB Slot 0-0-M  
21 ARROW SLOT BMW V12 LMR Arrow Slot 12 MB Slot Slot.it 10_24 Sloting Plus 14,5X8 NY Slot.it 15,8X8,5 AL 15,04 Scaleauto 0-M-M  
22 ESCUDERIA CRONO-2 Radical SR-9 Scaleauto 26 MB Slot Slot.it 10_24 Slot.it 15,8X8 PL Slot.it 15,8X8 AL 15,37 MB Slot 0