elsot
RESISBARNA 2015 - 9A. CARRERA - EL SOT   19-20-21 NOVIEMBRE 2015
                           
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA REL LLANTAS D LLANTAS T PESO C. TRENC. SUSP. BANCADA OBS. VERIFICACIÓN
1 SLOTMANIA-MOMO Mercedes Benz SLS GT3 Scal. 5 Sloting Plus Slot.it 12_28 Scaleauto 14,5X8,5 NY Sloting Plus 17,3X10 MG 16,36 Slot.it M-M-0 GRIS  
2 DREAM SLOT Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 6 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 14,56 MB Slot M-M-0 GRIS  
3 EL SOT-RACE Mercedes Benz SLS GT3 Scal. 19 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 16,10 MB Slot M-I-0 GRIS  
4 POLONIA RACING Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 31 Scaleauto Slot.it 12_28 Scaleauto 14,5X8 AL Sloting Plus 16,9X10 AL 15,00 MB Slot 0-M-M GRIS  
5 EL SOT-SPORT Riley MK XX Sideways-Racer 21 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10 MG 15,84 MB Slot M-0-0 GRIS  
6 EL SOT-FU Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 33 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 15,87 MB Slot M-M-0 GRIS  
7 HOT SLOT Honda HSV-010GT Scaleauto 2 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 15,29 Slot.it I-M-M SCA  
8 SENNA SLOT Saleen S7R Arrow Slot 23 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,5X10 MG 14,95 Scaleauto M-0-0 GRIS  
9 EL SOT-MANNSCHAFT Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 11 Sloting Plus Slot.it 12_28 Scaleauto 14,5X8 AL Scaleauto 16,9X8 MG 15,18 MB Slot 0-M-M GRIS  
10 HOT SLOT-POWER Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 13 MB Slot Slot.it 12_28 Scaleauto 14,5X8 NY Sloting Plus 16,5X10AL 14,67 MB Slot 0-M-M GRIS  
11 HOT SLOT-3 Spyker GT2 Scaleauto 25 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 12,17 MB Slot 0-0-M NEGRA  
12 EL SOT-HORTA Spyker GT2 Scaleauto 35 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 15,8X10 MG 12,11 MB Slot M-0 NEGRA  
13 GRUP SLOTMANIA Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 20 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,5X8 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 15,00 Slot.it 0-M-M GRIS  
14 STP-RACING Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 26 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,0X8 AL Sloting Plus 16,9X10 MG 14,99 MB Slot 0-M-M GRIS  
15 ES SLOT 4 YOU Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 36 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 14,64 MB Slot M-0-M GRIS  
16 EL SOT-RCT Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 4 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Sloting Plus 17,2X10 MG 17,54 Scaleauto M-0-0 GRIS  
17 SLOT FOR YOU-CUIDADIN Honda HSV-010GT Scaleauto 32 Sloting Plus Sloting Plus 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Slot.it 17,2X8,9 MG 14,11 MB Slot M-M-M GRIS  
18 RACING LIVE ALPINA Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 9 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 14,64 Scaleauto M-M-0 GRIS  
19 BSR DARK SIDE-2 Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 27 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,8X8,5 MG Sloting Plus 16,5X10 MG 15,58 Scaleauto 0-0 GRIS  
20 SLOT FOR YOU Mercedes Benz SLS GT3 Scal. 29 Scaleauto Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 16,05 MB Slot M-M-0 SCA  
21 HORTA   . - - 12_28 - . - . . - . .  
22 EL SOT-5 Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 40 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8 NY Slot.it 16,5X8 MG 14,91 MB Slot M-0-0 GRIS  
23 GASCLAVAT-NAVARRO Nissan 390R Reprotec 12 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Scaleauto 16,5X8 MG 16,62 Scaleauto M-M-0 GRIS  
24 BSR DARK SIDE-1 BMW Z4 GT3 Scaleauto 3 Sigma Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 MG Sloting Plus 15,9X10 MG 14,50 MB Slot M-0 NEGRA  
25 ESCUDERIA CRONO-1 Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 10 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Sloting Plus 16,9X10 MG 14,51 MB Slot M-M-0 GRIS  
26 LOS PELOCHOS Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 18 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Sloting Plus 16,9X8 MG 17,28 MB Slot M-0-0 GRIS  
27 GASCLAVAT PIN Y PON   . - - 12_28 - . - . . - . .  
28 DANGEROUS HORTA   . - - 12_28 - . - . . - . .  
29 CHICKEN RUN Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 38 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 NY Scaleauto 16,2X10 AL 15,05 MB Slot M-0 NEGRA  
30 GASCLAVAT-ROOKIE   . - - 12_28 - . - . . - . .  
31 HOT SLOT-RACING Spyker GT2 Scaleauto 1 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 14,5X8,5 MG Sloting Plus 16,5X10 MG 12,43 MB Slot M-0 SCA  
32 ESCUDERIA CRONO-2 Mosler Evo Ninco 37 Sloting Plus Slot.it 12_28 Scaleauto 14,5X8 AL Sloting Plus 17,2X8,9 MG 19,41 MB Slot M-0 NINCO