elsot
RESISBARNA 2017 - 1A. CARRERA - EL SOT - 26-27-28 ENERO 2017
                             
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA REL LLANTAS D LLANTAS T PESO C. TRENC. SUSP. BANCADA CHASIS OBS. VERIFICACIÓN
1 EL SOT-TEAM Reynard 2KQ SlotingPlus 35 Scaleauto Slot.it 12_28 Scaleauto 16,5X8,5 MG Sloting Plus 17,2X10 MG 11,14 MB Slot 0-M-I GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
2 ESTELATS Reynard 2KQ SlotingPlus 26 Sloting Plus Slot.it 12_28 PKS SLOT 15,8X8 PL Sloting Plus 17,2X10 MG 10,62 MB Slot 0-M-I GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
3 MOMO RALLY Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 36 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 17,2X9,9 MG 14,52 Sloting Plus 0-I-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO  
4 EL SOT-SPORT Reynard 2KQ SlotingPlus 48 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 18,8X8 PL Sloting Plus  16,9X10 MG 10,88 MB Slot 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
5 EL SOT-FU Reynard 2KQ SlotingPlus 27 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 11,66 Slot.it 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
6 HOT SLOT FOR YOU Reynard 2KQ SlotingPlus 47 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 10,60 Scaleauto 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
7 DREAM SLOT-CMBSC 3DSRP Reynard 2KQ SlotingPlus 20 Scaleauto Slot.it 12_28 MB Slot 16,0X8 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 10,78 Scaleauto 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO EJE DELANTERO
8 EL SOT-MANNSCHAFT Reynard 2KQ SlotingPlus 18 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X10 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 11,41 Sloting Plus 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
9 GRANOLLERS-3DSRP Reynard 2KQ SlotingPlus 17 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 11,00 MB Slot 0-M-I GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
10 STP-RACING Reynard 2KQ SlotingPlus 19 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 11,08 MB Slot 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
11 SENNA SLOT Reynard 2KQ SlotingPlus 23 MB Slot Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 12,21 Scaleauto 0-0-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
12 EL SOT-ABARTH BMW Z4 GT3 Scaleauto 5 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X8,5 PL Sloting Plus 17,2X10 MG 13,22 Slot.it 0-0-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
13 SLOTMANIA-69 Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 7 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8,5 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 16,00 Slot.it 0-M-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO TAPACUBOS DELANTERO
14 STP-RACING TEAM Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 4 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Scaleauto 17,5X10 AL 15,07 MB Slot 0-M-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO  
15 SLOT FOR YOU Reynard 2KQ SlotingPlus 14 Sloting Plus MR Slotcar 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Scaleauto 16,9X8,5 MG 10,98 MB Slot 0-M-I GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
16 EL SOT-SCM Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 44 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 MG Sloting Plus 17,2X10 MG 14,63 MB Slot 0-I-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
17 SLOT 4 YOU-CUIDADIN Reynard 2KQ SlotingPlus 39 Sloting Plus Sloting Plus 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 10,54 MB Slot 0-0-I GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO PESO
18 SLOTMANIA-2 Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 25 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8,5 MG Sloting Plus 17,2X10 MG 15,25 MB Slot 0-M-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO EJE DELANTERO
19 EL SOT-M&M Reynard 2KQ SlotingPlus 6 Slot.it Slot.it 12_28 Reprotec 15,8X8 PL Slot.it 16,9X8 MG 11,58 MB Slot 0-0-I GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
20 EL SOT-RACE Porsche 991 GT3 Scaleauto 45 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8 AL Sloting Plus 16,9X10 MG 15,52 Sloting Plus 0-0-M ROJA Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
21 HOTSLOTMANIA Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 28 Sloting Plus MR Slotcar 12_28 Sloting Plus 15,8X8 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 14,57 MB Slot 0-M-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO GUIA
22 ARROW SLOT-2 Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 37 Scaleauto Slot.it 12_28 Sloting Plus 16,5X8,5 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 14,50 MB Slot 0-M-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO EJE DELANTERO, CRISTAL
23 SLOT34YOU Saleen S7R Arrow Slot 20 MB Slot Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 15,51 MB Slot 0-I-M GRIS Arrow Slot-PROPIO-BLANCO  
24 GASCLAVAT Reynard 2KQ SlotingPlus 49 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 10,74 MB Slot 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
25 EL SOT-5 Reynard 2KQ SlotingPlus 31 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X10 MG Scaleauto 17,5X8,5AL 10,86 Scaleauto 0-0-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
26 EL SOT-HERGE Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 33 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 15,00 Sloting Plus 0-0-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO  
27 SISCU SLOT-LOS FAMOSOS Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 16 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 14,73 Sloting Plus 0-0-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO LLANTA DEL
28 PIT SLOT RT Saleen S7R Arrow Slot 32 MB Slot Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 17,2X10 MG 14,73 MB Slot M-M GRIS Arrow Slot-PROPIO-NEGRO  
29 SLOTMANIA-MOMO Reynard 2KQ SlotingPlus 42 Sloting Plus MR Slotcar 12_28 Slot.it 15,8X8PL Sloting Plus 17,2X10 MG 10,71 Scaleauto 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
30 BSR-ONE Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 29 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,9X8 AL Scaleauto 16,6X8 AL 15,12 MB Slot 0-0-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO  
31 BADCELONA Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 10 Sloting Plus Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8 MG Sloting Plus 17,2X10 MG 14,47 MB Slot 0-0-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
32 ESCUDERIA CRONO-1 Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 15 MB Slot Scaleauto 12_28 Scaleauto 15,8X8 AL Sloting Plus 16,9X10 MG 14,59 MB Slot 0-M-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
33 GRANOLLERS-BATUA L'OLLA Porsche 991 GT3 Scaleauto 50 Sloting Plus Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X10 MG Scaleauto 16,9X10 MG 15,66 MB Slot 0-M-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
34 CONAN SRT Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 34 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 14,99 MB Slot 0-0-M GRIS Slot.it-PROPIO-NEGRO  
35 CHIKEN RUN Reynard 2KQ SlotingPlus 40 Sloting Plus Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X10 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 11,22 MB Slot 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO  
36 PROSTATEAM Porsche 991 GT3 Scaleauto 1 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 16,5X10 MG Sloting Plus 16,9X10 MG 16,86 MB Slot M-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
37 MASFER SLOT Porsche 991 GT3 Scaleauto 38 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8,5 AL Scaleauto 16,5X10 MG 17,00 MB Slot M-M GRIS Scaleauto-PROPIO-BLANCO  
38 ESCUDERIA CRONO-2 Porsche 991 GT3 Scaleauto 12 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8 MG Scaleauto 16,9X8,5 MG 15,52 MB Slot 0-0-M GRIS Scaleauto-PROPIO-NEGRO  
39 EL SOT-4 GRANOLLERS Reynard 2KQ SlotingPlus 22 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 10,94 MB Slot 0-M-M GRIS Sloting Plus-3D-NEGRO