elsot
RESISBARNA 2019 - 3A. CARRERA - EL SOT  21-22-23 MARZO 2019
                               
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA REL LLANTAS D LLANTAS T PESO C. TRENC. SUSP. BANCADA CHASIS NEUMATICOS OBS. VERIFICACIÓN
1 SLOTMANIA-MOMO Ford GT Morpheus 30 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 16,5X10PL Sloting Plus 16,9X10MG 15,81 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
2 EL SOT-SPORT Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 34 Scaleauto Slot.it 12_28 PKS Slot 15,8X9PL Sloting Plus 16,5X10AL 15,50 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" PESO
3 MOMO RALLY Ford GT Morpheus 23 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10AL 15,70 MB Slot 0-M-I Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
4 EL SOT-TEAM Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 27 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8AL Sloting Plus 16,5X10MG 15,51 MB Slot 0-0-I Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
5 SLOT FOR YOU Ford GT Morpheus 40 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X8PL Sloting Plus 16,9X10MG 15,60 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
6 CRIC-CRAC Spyker GT2 Scaleauto 38 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8PL Sloting Plus 16,5X10MG 17,04 Slot.it 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
7 ARREPLEGATS Ford GT Morpheus   Sloting Plus MR Slotcar 12_28 Slot.it 15,8X10 PL Sloting Plus 16,9X10MG 15,62 MB Slot 0-M-I Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
8 EL SOT-FU Ford GT Morpheus 11 Slot.it Slot.it 12_28 3DSRP 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10MG 16,04 Slot.it 0-M-M Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
9 STP4YOU Ford GT Morpheus 15 Scaleauto MR Slotcar 12_28 3DSRP 15,8X9 PL Sloting Plus 16,9X10MG 15,55 MB Slot 0-0-M Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
10 DREAM SLOT-ESTEL·LATS Honda HSV-010GT Scaleauto 14 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 15,9X10AL 17,24 Slot.it 0-M-I Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
11 SLOTMANIA-BIKE Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 9 MB Slot MR Slotcar 12_28 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 16,9X10 AL 15,52 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" XASSIS TRENCAT JUST ABANS DE MUNTAR
12 EL SOT-WARRIORS Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 12 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 MG Scaleauto 16,9X10 AL 15,50 MB Slot 0-0-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
13 EL SOT-HORTA Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 42 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10AL 15,53 MB Slot 0-I-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
14 GRANOLLERS-RACING Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 17 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8AL Sloting Plus 16,5X10AL 15,52 Scaleauto 0-0-I Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
15 SLOT FOR YOU-CUIDADIN Spyker GT2 Scaleauto 8 MB Slot Slot.it 12_28 PKS Slot 15,8X9PL Sloting Plus 16,5X9AL 17,03 Scaleauto 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
16 SLOTMANIA-RIDERS Corvette A7R Scaleauto 44 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 16,5X8 AL Scaleauto 16,9X10AL 17,04 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
17 HOT SLOT FOR YOU Spyker GT2 Scaleauto 35 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,9X8 PL Sloting Plus 16,2X10MG 17,08 Scaleauto 0-0-I Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
18 SLOT34YOU Honda HSV-010GT Scaleauto 41 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10MG 17,00 MB Slot 0-I-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-RT3-NEGRO SC-4758 "A-S25" PESO
19 EL SOT-RACE Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 22 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,9X8 PL Sloting Plus 16,9X10MG 15,59 MB Slot 0-M-I Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" COPKIT SIN PINTAR
20 EL SOT-ABARTH Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 33 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8PL Sloting Plus 16,9X10MG 17,20 MB Slot 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
21 EL SOT-M&M Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 3 Sloting Plus Slot.it 12_30 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10MG 15,51 MB Slot 0-I-M Slot.it 0,5 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
22 AMOTOR RACING Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 7 Scaleauto Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X8,5 AL Sloting Plus 16,5X10 AL 15,57 MB Slot 0-M-M Slot.it 0,5 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
23 DZERO TEAM-PADDOCK Ford GT Morpheus 5 Slot.it Slot.it 12_30 Slot.it 15.8X8 PL Sloting Plus 17,2X10AL 15,52 Scaleauto 0-0-M Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
24 SLOT-CAR SRT Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 28 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10MG 15,52 MB Slot 0-I-M Slot.it 0,5 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
25 DREAM SLOT-2 Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 5 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10MG 17,02 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" PESO
26 SENNA SLOT Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 6 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 16,5X8AL Scaleauto 16,9X8AL 17,00 MB Slot 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
27 GASCLAVAT Corvette A7R Scaleauto 24 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 AL 17,04 Slot.it 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
28 SLOTSAB-JUNIOR Dodge Viper SRT GTS-R Scal.   Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 16,9X8 AL Scaleauto 17,2X10AL 17,05 MB Slot 0-0-1 Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
29 GRANOLLERS-BATUA L'OLLA Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 4 Sloting Plus Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X9 AL Sloting Plus 16,5X9 AL 15,59 MB Slot 0-M-M Slot.it 0,5 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
30 RADAR Black Bull Black Arrow 2 Sloting Plus Slot.it 12_30 Slot.it 15,8X8PL Sloting Plus 16,9X10MG 16,39 MB Slot M-M-M Black Arrow 0,5 Black Arrow-PROPIO-NARANJA SC-4758 "A-S25"  
31 DOSLOT GRANOLLERS Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 1 Sloting Plus Slot.it 12_30 Sideways 15,8X8 NY Sloting Plus 16,5X10 AL 15,60 MB Slot 0-0-M Slot.it 0,5 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
32 SLOTSAB-CAR Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 18 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10MG 17,00 MB Slot M-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
33 ESCUDERIA CRONO-1 Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 20 MB Slot MR Slotcar 12_28 Scaleauto 15,8X8AL Scaleauto 16,9X10MG 17,03 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
34 MORPHEUS GASCLAVAT Ford GT Morpheus 7 Sloting Plus Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 17,7X10 AL 15,58 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
35 SLOTFOURMANIA Lamborghini Huracan GT3 Sidew. 9 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,9X8,5 MG Sloting Plus 17,3X10MG 17,48 MB Slot 0-0-M Slot.it 1,0 Sideways-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
36 DREAM SLOT-ANANKE Porsche 991 GT3 Scaleauto 7 Sloting Plus Slot.it 12_30 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10MG 17,00 MB Slot 0-0-I Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" PESO
37 DIT SLOT Spyker GT2 Scaleauto 16 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10AL 17,01 MB Slot 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"