RESISBARNA 2019 - 5A. CARRERA - SLOT-CAR  27-28-29 JUNIO 2019
                               
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA REL LLANTAS D LLANTAS T PESO C. TRENC. SUSP. BANCADA CHASIS NEUMATICOS OBS. VERIFICACIÓN
1 SLOTMANIA-MOMO Ford GT Morpheus 17 Slot.it Sideways 12_28 Slot.it 16,5X9 PL Sloting Plus 16,9X10 AL 15,80 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 Morpheus-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
2 SLOTMANIA-BIKE Ford GT Morpheus 42 MB Slot Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 16,9X10 AL 15,50 MB Slot 0-0-I Slot.it 1,0 Morpheus-PROPIO-GRIS SC-4758 "A-S25"  
3 EL SOT-FU Ford GT Morpheus 27 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10 MG 15,50 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 3DSRP-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25" PES
4 DEU I ELS SEUS AMICS Spyker GT2 Scaleauto 10 Sloting Plus Sideways 12_28 Slot.it 15,9X8,5 PL Sloting Plus 16,5X10 MG 17,01 Scaleauto 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" PES
5 EL SOT-TEAM Ford GT Morpheus 41 Scaleauto Slot.it 12_28 Scaleauto 15,9X8,5 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 15,59 MB Slot 0-M-I Slot.it 1,0 Morpheus-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25" MIDA EIX DAVANT
6 DREAM SLOT-2 Ford GT Morpheus 36 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,9X8,5 AL Sloting Plus 16,9X10 MG 15,65 Scaleauto 0-M-M Slot.it 1,0 Morpheus-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
7 CRIC-CRAC Spyker GT2 Scaleauto 22 Scaleauto Scaleauto 12_28 Scaleauto 15,9X8,5 AL Sloting Plus 17,2X10 MG 17,27 MB Slot 0-0-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" COPKIT
8 SLOTSAB-JUNIOR Corvette A7R Scaleauto 32 Slot.it Scaleauto 12_28 Scaleauto 15,8X8,5 AL Scaleauto 16,5X8,5 17,01 Scaleauto 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" PES
9 SLOT FOR YOU Ford GT Morpheus 24 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,9X8X5 PL Sloting Plus 16.9X10 MG 15,70 Sideways 0-M-M Slot.it 1,0 Morpheus-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25" MIDA EIX DAVANT
10 AMOTOR RACING Ford GT Morpheus 4 Scaleauto Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 AL 15,90 MB Slot 0-M-I Slot.it 1,0 Morpheus-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
11 SLOTMANIA-RIDERS Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 31 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 17,00 MB Slot I-0-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" PES
12 MOMO RALLY Nissan 390R Reprotec 33 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 15,9X10 AL 15,59 Scaleauto 0-M-I Slot.it 0,5 Reprotec-3D-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
13 SLOT-CAR SRT Ford GT Morpheus 8 Slot.it Slot.it 12_28 PKS Slot 15X9X8,5 PL Sloting Plus 17,2X10 MG 15,55 MB Slot 0-0-I Slot.it 1,0 Morpheus-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25" PES, MIDA EIX DAVANT
14 SLOT34YOU Corvette A7R Scaleauto 44 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,9X8,5 AL Sloting Plus 16,9X10 MG 17,03 MB Slot 0-I-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
15 HOT SLOT FOR YOU Ford GT Morpheus 45 Slot.it Sideways 12_28 Slot.it 15,9X8,5 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 15,63 Scaleauto 0-M-I Slot.it 1,0 Morpheus-3D-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
16 SLOT FOR YOU-CUIDADIN Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 23 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 17,18 Scaleauto 0-I-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
17 EL SOT-WARRIORS Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 35 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 MG Scaleauto 16,9X10 AL 15,50 Slot.it 0-0-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
18 SLOT-CAR BF Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 9 Sloting Plus Slot.it 12_30 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 AL 15,50 MB Slot 0-M-M Slot.it 0,5 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" PES
19 DZERO TEAM-PADDOCK Spyker GT2 Scaleauto 1 Slot.it Slot.it 12_30 Slot.it 15,9X8,5 PL Sloting Plus 16,2X10MG 17,06 MB Slot 0-0-I Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
20 SLOTSAB-CAR Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 13 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 17,00 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
21 V-TEAM Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 3 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 17,3X10 AL 17,02 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
22 SLOTSAB-JOOS Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 26 Scaleauto Slot.it 12_28 Scaleauto 15,9X8,5 AL Sloting Plus 16,9X10 AL 17,30 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
23 ESCUDERIA CRONO-1 Spyker GT2 Scaleauto 43 Sloting Plus Sideways 12_28 Sloting Plus 15,9X8,5 AL Sloting Plus 16,9X10MG 17,02 MB Slot 0-I-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25"  
24 RADAR Black Bull Black Arrow 9 Sloting Plus Sloting Plus 12_30 Slot.it 15,8X8 PL Slot.it 16,5X8 AL 16,78 MB Slot M-M-M Black Arrow 0,5 Black Arrow-PROPIO-NARANJA SC-4758 "A-S25"  
25 SLOTFOURMANIA Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 7 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,9X8,5 AL Sloting Plus 17,5X10 AL 18,28 MB Slot 0-I-M Slot.it 1,0 Sideways-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
26 SLOT LEGO Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 12 Slot.it Slot.it 12_30 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,9X8,5 AL 15,80 Slot.it 0-0-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
27 GRANOLLERS-BATUA L'OLLA Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 9 Sloting Plus Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X10 AL Sloting Plus 16,5X9 AL 15,55 MB Slot 0-0-M Slot.it 1,0 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"  
28 DREAM SLOT-ANANKE Mercedes Benz MB-A GT3 Scal. 7 Sloting Plus Slot.it 12_30 Sloting Plus 15X8X8 AL Sloting Plus 16,9X10 AL 18,01 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-GRIS SC-4758 "A-S25"  
29 ESCUDERIA CRONO-3 Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 4 Slot.it Slot.it 12_30 Scaleauto 15,8X8 AL Scaleauto 16,9X8,5 AL 15,80 MB Slot 0-0-M Slot.it 0,5 Slot.it-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25"