elsot
RESISBARNA 2020 - 1A. CARRERA - EL SOT  23-24-25 ENERO 2020
                               
DATOS COCHES PARTICIPANTES
# EQUIPO COCHE MOTOR PIÑÓN CORONA REL LLANTAS D LLANTAS T PESO C. TRENC. SUSP. BANCADA CHASIS NEUMATICOS OBS. VERIFICACIÓN
1 SLOTMANIA Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 28 MB Slot Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10 AL 17,00 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-GRIS SC-4758 "A-S25" 78,49  78,53
2 ARREPLEGATS Spyker GT2 Scaleauto 4 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 MG Sloting Plus 16,5X10 AL 15,00 MB Slot 0-0-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 77,08   77,05
3 SLOT FOR YOU Ford GT Morpheus 37 Sideways Sideways 12_28 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 16,9X10 AL 18,22 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 Morpheus-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" 76,5  76,48
4 EL SOT-FU Ford GT Morpheus 20 Slot.it Slot.it 12_28 3DSRP 15,8X8 PL Scaleauto 16,5X10 AL 18,00 Slot.it 0-M-M Slot.it 1,0 Morpheus-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" LASTRE  76,69  76,68
5 EL SOT-TEAM Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 18 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Scaleauto 16,5X10 AL 17,05 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 79,15  79,24
6 HOT SLOT FOR YOU Spyker GT2 Scaleauto 32 Slot.it Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8 AL Sloting Plus 16,9X10 AL 15,02 MB Slot 0-0-I Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 76,85  76,83
7 SLOTMANIA-RIDERS Ford GT Morpheus 54 Sloting Plus Sideways 12_28 PKS Slot 15,8X8 NY Scaleauto 16,5X10 AL 18,07 MB Slot M-M-I Slot.it 1,0 Morpheus-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" LASTRE 75,70  75,68
8 CRIC-CRAC Spyker GT2 Scaleauto 46 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X8 AL Scaleauto 16,5X10 AL 15,03 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 75,99  75,98
9 EL SOT-SPORT Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 6 Scaleauto Scaleauto 12_28 Scaleauto 16,5X8 MG Scaleauto 16,5X10 AL 17,00 MB Slot 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-GRIS SC-4758 "A-S25" 79,12  79,12
10 EL SOT-HORTA Spyker GT2 Scaleauto 29 Slot.it Sideways 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10 MG 15,00 MB Slot 0-0-I Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" LASTRE 75,18  75,26
11 STP-RACING Ford GT Morpheus 15 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8,PL Sloting Plus 16,5X10 MG 18,07 MB Slot 0-M-I Slot.it 1,0 Morpheus-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" 78,05-78,15
12 EL SOT-ESPORTIVE Spyker GT2 Scaleauto 33 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,2X10 AL 15,12 MB Slot 0-0-M Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" LASTRE 73,39  73,48
13 DZERO SOT Corvette A7R Scaleauto 58 Slot.it Scaleauto 12_28 Slot.it 15,8X8,PL Scaleauto 16,5X10 AL 17,03 MB Slot 0-0-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 80,5-80,57
14 ESTEL·LATS Honda HSV-010GT Scaleauto 1 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8,PL Sloting Plus 16,6X10XMG 17,14 Scaleauto 0-M-I Slot.it 0,5 3DSRP-3D-BLANCO SC-4758 "A-S25" 82,43-82,40
15 OSOTNA Spyker GT2 Scaleauto 12 Slot.it Slot.it 12_28 PKS Slot 15,8X8,PL Sloting Plus 16,6X10XMG 15,15 MB Slot 0-0-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 76,35-76,42
16 SLOTSAB-JUNIOR Spyker GT2 Scaleauto 44 Slot.it Scaleauto 12_28 PKS Slot 15,8X8,PL Scaleauto 16,5X10 AL 17,01 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 76,45-76,40
17 ARREPLEGATS TECH Spyker GT2 Scaleauto 45 Slot.it Scaleauto 12_28 Scaleauto 15,8X8AL Scaleauto 16,5X10XAL 17,04 MB Slot 0-0-I Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" SCA 80,07-80,15
18 EL SOT-WARRIORS Saleen S7R Scaleauto 5 Sloting Plus Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 MG Scaleauto 16,9X10 AL 15,50 MB Slot 0-0-M Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 74,5  74,57
19 RALLY TEAM Spyker GT2 Scaleauto 22 Slot.it Slot.it 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Sloting Plus 16,5X10 AL 15,01 MB Slot 0-0-I Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" PIEZA NEGRA 75,23-75,20
20 EL SOT-CALAVERAS Corvette A7R Scaleauto 59 Slot.it MB Slot 12_30 Slot.it 15,8X8,PL Sloting Plus 16,9X10 MG 17,22 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 78,65-78,72
21 TRELEC Black Bull Black Arrow 51 Scaleauto Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 16,5X8 AL 15,02 MB Slot 0-M-I Black Arrow Black Arrow-PROPIO-NARANJA SC-4758 "A-S25" 76'07  76,03
22 GASCLAVAT Corvette A7R Scaleauto 38 Slot.it Scaleauto 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Scaleauto 16,5X10 AL 17,03 MB Slot 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 80'60   80'64
23 SLOTSAB-JOOS Spyker GT2 Scaleauto 16 Slot.it Scaleauto 12_28 Slot.it 15,8X8,PL Scaleauto 16,2X8,5 AL 17,07 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANC0 SC-4758 "A-S25" 77,02-77,05
24 SLOTMANIA-BIKE BMW Z4 GT3 Scaleauto 50 Slot.it Slot.it 12_28 Sloting Plus 15,8X8 NY Scaleauto 16,5X10 AL 15,00 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 74'70   74,71
25 GASCLAVAT-FEELGOOD BMW Z4 GT3 Scaleauto 13 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 16,5X8 AL 18,08 MB Slot 0-0-M Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 74'02   73'96
26 BATUA L'OLLA Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 41 Sloting Plus Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X8,5 AL Sloting Plus 17,3X10 AL 17,19 MB Slot 0-0-I Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 79'75  79'80
27 RADAR Black Bull Black Arrow 48 MB Slot Slot.it 12_28 Scaleauto 15,8X8 AL Sloting Plus 16,9X10 MG 16,90 Scaleauto M-M-M Black Arrow Black Arrow-3D-NARANJA SC-4758 "A-S25" 78,26  78'21
28 SLOTFOURMANIA Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 19 Slot.it Slot.it 12_30 Slot.it 15,8 X 8 PL Sloting Plus 16,9X10 MG 17,01 MB Slot 0-M-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-GRIS SC-4758 "A-S25" 80,1-80,08
29 SCM Dodge Viper SRT GTS-R Scal. 7 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X8 AL Scaleauto 16,9X10 AL 17,19 MB Slot 0-M-I Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 79'98  80'04
30 GASCLAVAT-AA Saleen S7R Scaleauto 39 Slot.it Sloting Plus 12_30 Sloting Plus 15,8X8 AL Sloting Plus 16,2X8,5 AL 16,10 MB Slot 0-M-M Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 78,28  78,37
31 NOUTEAM SLOT Saleen S7R Scaleauto 27 Sloting Plus Slot.it 12_30 Scaleauto 15,8,8,5 AL Scaleauto 16,5X8 MG 15,47 MB Slot 0-0-I Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-NEGRO SC-4758 "A-S25" 78'15  78'15
32 GASCLAVAT-JOAL Saleen S7R Scaleauto 43 Slot.it Slot.it 12_30 Sloting Plus 15,8X8 NY Sloting Plus 16,5X10 AL 18,72 MB Slot 0-M-M Slot.it 1,0 Scaleauto-PROPIO-GRIS SC-4758 "A-S25" 78,56  78,62
33 SAB ARRAS Audi R8 LMS GT3 Scaleauto 49 MB Slot Scaleauto 12_28 Scaleauto 15,8X8AL Scaleauto 17,2X8 AL 17,21 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 78,2  78,21
34 ESCUDERIA CRONO-3 Saleen S7R Scaleauto 56 Sloting Plus Slot.it 12_30 Scaleauto 15,8X8 AL Sloting Plus 17,3X10 AL 15,26 MB Slot 0-0-M Slot.it 0,5 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 79'13  79'12
35 ESCUDERIA CRONO-1 Porsche 911 GT1 Evo98 Slot.it 26 MB Slot Scaleauto 12_28 Slot.it 15,8X8 PL Scaleauto 17,2X8 AL 17,01 MB Slot 0-0-M Scaleauto 1,0 Scaleauto-PROPIO-BLANCO SC-4758 "A-S25" 79,61  79'58